Darmowa dostawa od 100,00 zł

Polityka prywatności

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
  1. Postanowienia ogólne.
  2. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 243 z późn. zm.) Kontri Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Jacka Kuronia 3, 15-569 Białystok, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000258273, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy 350 000 zł, NIP 9661848306, REGON 200084060, e-mail: sklep@kiddymoon.pl, zwana dalej „Kontri Sp. z o.o.”
  3. Pojęcia pisane w Polityce wielką literą, o ile nic innego nie wynika z treści Polityki, mają znaczenie określone w Regulaminie Sklepu.
  4. Pojęcie „Użytkownika” oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub osobę chcącą zostać Klientem lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.
 2. Administrator Danych Osobowych.
  Administratorem Danych Osobowych jest Kontri sp. z o.o.
 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych.
  1. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Kontri sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
  2. Kontri Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe klientów w zakresie:
   • imię,
   • nazwisko,
   • płeć,
   • data urodzenia,
   • adres zamieszkania,
   • adres, na który ma zostać wysłane zamówienie, o ile jest inny niż adres zamieszkania,
   • nr telefonu,
   • adres email,
   • w przypadku, gdy klient chce, aby została wystawiona faktura VAT dokumentująca zakup towaru potrzebne będą również dodatkowe dane: firma, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza i adres prowadzenia działalności gospodarczej (jeśli faktura ma być wystawiona na firmę), nr NIP.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do realizacji zamówienia lub świadczenia na rzecz Użytkownika usług za pośrednictwem Sklepu.
  4. Postawą weryfikacji zarejestrowanego Klienta w sklepie Kontri Sp. z o.o. jest adres email podany w trakcie rejestracji oraz indywidualne hasło Klienta. Kontri Sp. z o.o. zaleca należyte zabezpieczenie hasła przed dostępem osób nieupoważnionych. W procesie rejestracji klient wybiera hasło, które nie może być krótsze niż 8 znaków oraz nie dłuższe niż 30 znaków; zaleca się by hasło zawierało litery i cyfry lub znaki specjalne.
  5. Kontri Sp. z o.o. niniejszym informuje, iż nigdy nie żąda podania adresu email i hasła w treści emaila czy też w innym miejscu niż formularz na stronie internetowej.
  6. Zabronione jest podawanie danych osobowych o charakterze bezprawnym.
 4. Prawa osób, których dane dotyczą.
  1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Kontri Sp. z o.o. Dane osobowe zarejestrowanych Klientów sklepu internetowego mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się w serwisie internetowym Sklepu za pomocą hasła  i adresu email podanego w trakcie rejestracji.
  2. Usunięcie danych osobowych jest możliwe po przesłaniu wiadomości do Kontri Sp. z o.o. na adres sklep@kiddymoon.pl.
 5. Cel przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu.
  2. W przypadku, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na korzystanie z usługi newsletter, jego dane są wykorzystywane w celu realizacji usługi newsletter (przesyłania zamówionych wiadomości o charakterze reklamowym na podane adresy e-mail lub numery telefonów). Każdy użytkownik usługi ma możliwość w każdej chwili dokonania zmiany bądź usunięcia podanego adresu email przez kliknięcie odpowiedniego odnośnika dostępnego w newsletterze przesyłanym na adres e-mail lub wysłanie wiadomości do Kontri sp. z o.o. na adres sklep@kiddymoon.pl.
  3. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Kontri Sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe Klientów w celach marketingowych. Jeżeli Klient udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.
 6. Dane zbierane automatycznie.
  1. Pliki Cookies („ciasteczka”).
   Witryna Kiddymoon.pl może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), zawierające pewne informacje związane z korzystaniem z witryny i sklepu internetowego.
   Pliki cookies wykorzystywane są przez Kontri Sp. z o.o. w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez klientów  zakupów.
   Wykorzystywane pliki cookies  mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny.
   Pliki cookies nie mogą w żaden sposób wyrządzić szkody dla wykorzystywanego urządzenia oraz zainstalowanego na nim oprogramowania. Pliki nie zawierają także żadnych informacji identyfikujących użytkownika strony.
   Witryna Kiddymoon.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

   Pliki tymczasowe
   Niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania sklepu. Umożliwiają one bezpieczne logowanie na stronie oraz składanie zamówień a także bezpieczne dokonywanie transakcji.  Bez tych plików bezpieczne dokonywanie transakcji byłoby niemożliwe.

   Pliki stałe
   • funkcjonalne - Służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. Umożliwiają także przedstawienie użytkownikowi strony propozycji produktów indywidualnie dopasowanych na postawie jego preferencji.
   • statystyczne - dzięki tym plikom możliwe jest zbieranie informacji na temat korzystania ze strony, informacje te są przez nas wykorzystywane w celu optymalizacji działania witryny zgodnie z preferencjami jej użytkowników.
   • reklamowe - umożliwiają użytkownikowi witryny otrzymywanie reklamy, dostosowanej na podstawie jego indywidualnych  zainteresowań oraz preferencji.
   • społecznościowe - umożliwiają integrację serwisów społecznościowych z których korzysta użytkownik ze sklepem.

   Blokowanie plików cookies
   W każdym wypadku użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.
   Kontri Sp. z o.o. wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Kontri Sp. z o.o., poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
   Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
   Kontri Sp. z o.o. informuje jednak Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu
  2. Google Analytics Ważną grupę automatycznie gromadzonych plików cookies stanowią dane dotyczące oglądalności stron  gromadzone przez Google Analytics- powszechnie znany i wykorzystywany na rynku system internetowy do badania statystyk odwiedzin stron internetowych udostępniany przez Google, Inc. System Google Analytics może być wykorzystywany do tworzenia profilów użytkowników pod pseudonimem. Google używa zebranych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.
  3. Zmień swoje preferencje
 7. Przekazywanie danych osobowych
  1. Kontri Sp. z o.o. może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.
  2. Dane osobowe Użytkownika będą powierzane przez Kontri Sp. z o.o., w szczególności podmiotom świadczącym usługi:
   2..a. pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Użytkownikowi zakupiony w Sklepie towar
   2..b. płatności online: PayU S.A. ul.Grunwaldzka 182 60-166 Poznań
   2..c. hostingu Sklepu na rzecz Kontri Sp. z o.o.: IAI Spółka Akcyjna Al. Piastów 30 PL-71-064 Szczecin
            2..d. bramki sms: ComVision Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gliwicach, ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice.
  1. Dane osobowe zebrane przez Kontri Sp. z o.o. mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.
 8. Środki techniczne stosowane przez Kontri Sp. z o.o.
  Kontri Sp. z o.o. stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 9. Inne
  1. Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy usługi Newslettera.
  2. Kontri Sp. z o.o. będzie także rejestrować nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać ze Sklepu.
  3. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Kontri Sp. z o.o. Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: sklep@kiddymoon.pl
  4. Polityka znajduje się na stronie https://kiddymoon.pl/Polityka-Prywatnosci-cabout-pol-133.html oraz w siedzibie Kontri Sp. z o.o.
pixel